Vnútorný kľudový bazén

Vnútorný kľudový bazén je sedací bazén bez hydromasážnych prvkov. Hĺbka vody je 1.2m.