Imprint

WWW.TERMALYMALEBIELICE.COM
Je internetová doména vlastnená spoločnosťou AQUALAND Malé Bielice, sro.
Kontaktné informácie:
AQUALAND Malé Bielice, s.r.o.
s reg. adresa Kúpeľná 103-105
Partizánske 958 04, pod ev. čísle 44 414 340
v zastúpení: Ján Kožiak – konateľ
IČO: 44 414 340 DIČ: 2022685324
AQUALAND MALÉ BIELICE S.R.O. @VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ